Skip to content

Войната между детските градини и занимални за деца

Приръстът на децата в детските градини и недостигът на такива провокира множество въпроси у всеки родител. Изправени на пазара на труда майки и бащи са поставени пред трудната дилема, какви занимателни училища да изберат за своите малки наследници. И тук излизат статистиките, които показват, че броят на кандидатстващи за детски занимални и детски градини хор става все по-голям. Тогава изниква възможността от записване на най-малките на частни уроци, намиране индивидуално на детегледачки за тяхното безопасно отглеждане или занималня за деца.

Хвърляйки поглед към недалечното минало, когато беше не трудно, а почти невъзможно за много от жителите на София, пребиваващи временно или без адресни регистрации в столицата да запишат децата си в детски градини, както и за децата с по-тежко семейно положение да получат шанс да се социализират, днес нещата са далеч по-различни. Зад законите и нормите съществува квота на социалните случай. Не са малко и организациите и лицата на частна практика, които поемат част от товара. В държавните учреждения дори едни% са запазени именно за извънредните и специални случаи. Обикновено към облагодетелстваните групи попадат хората с по-нисък социален статус.

Към настояща дата броят на детски градини предлагащи обучения на деца е далеч по-различен и при все това вълнува много от родителите със специфични нужди. Броят на желаещите да ползват подобен род услуги расте много бързо, а един от решаващите въпроси е свързан и с броя на обслужващия персонал.

Като цяло както в образователната система, така и в частните учебни заведения, учителите се нуждаят от една специална подготовка, за да могат да работят за интеграцията на различните деца. Не бива да се подценяват и многото случаи на хиперактивност, деца с аутизъм и дислексия.

Като цяло проблемите с образованието и това, на кого да повелим децата си за възпитание и занимание не е никак лесен въпрос, предвид и трудните времена, в които живеем. Затова и много хора днес прибягват към частните занимални, където се надяват срещу подобаващо заплащане да получат онова, което очакват, а именно най-доброто за своите деца.