Skip to content

Почистване след смъртта

Смъртта на човек носи със себе си не само мъка, шок и неприятни впечатления, тя е истинска заплаха за живите хора, без значение как звучи. Поради факта, че мъртво тяло има биологично свойство: подлежи на разлагане. Следователно, незабавното почистване е необходимо действие след смъртта.

Тъканите отделят разнообразни химични секрети, съдовете набъбват, избухват и изтичат, в крайна сметка навън, напоявайки всичко наоколо с „отрова“, която не може да бъде елиминирана по друг начин, освен с изхвърляне.

Последствията не са толкова ужасни, ако смъртта е настъпила на улицата, но в къща, на закрито, при висока температура, тялото се разлага много активно, а затвореното пространство означава бързо заразяване на всичко наоколо. В този случай почистването след смъртта е изключително важно. Такова, обаче не може да бъде направено от всеки. Налага се да се извърши от професионалисти. Такива са екипите на сдружение Костови. Те са в състояние да се справят с този проблем с помощта на специално оборудване.

Почистване на закрито след смъртта

Помислете за ситуацията малко по-отблизо. Тук умира човек. Минават два часа и започват процесите на разлагане на тъканите. И тъй като тялото е на закрито, затворено топло пространство, разлагането ще премине с ускорени темпове. След няколко часа съдовете губят еластичността си и в резултат течността вътре се натрупва и изтича. Четири часа по-късно бактериите бързо започват да запълват предмети и повърхности в стаята. Заедно с това се разпространява и трупна миризма.

В този случай, ако има миризма, тогава няма да видите, но вонята ще бъде в резултат на струпване на микроорганизми на едно място. И първо, ще бъде в самата стая, където е починалият. След това миризмата ще отиде при съседите, носейки последствия за тях.

Единственият сигурен изход е незабавна поръчка за услуги по почистване след смъртта. Това може да направите от kostovi.bg.

По принцип този процес може да бъде описан още по-дълго, но същността остава непроменена. Само специалистът, който се занимава с това, може да се справи с последствията след трупа. Човек, който няма всички необходими мерки за безопасност, трябва да стои далеч от това място, тъй като най-малката драскотина или случайно проникване в микроорганизма може да доведе до него непоправими последствия за здравето. По-добре не поемайте риска.

Специалисти по болнично обезпаразитяване при престой на труп

Специалистът знае всички огнища, знае какво да прави и как. Всички химикали, които компаниите използват при почистване след смъртта, нямат опасни вещества за хора или животни. Друго име за тази услуга, което можете да видите, е „ почистване след трупа “.

Ако трупът лежи дълго време, може да се наложи основен ремонт. И в крайна сметка задължително се извършва дезодоризация, която е насочена към унищожаване на източника на миризма.