Skip to content

Премахване на изсъхналите клони

В голяма част от ситуациите, едно дърво може да бъде запазено, но част от клоните са изсъхнали. Тогава биват премахвани само определени клони които застрашават минаващите под дървото при един по-силен вятър. Нашия екип има богат опит в определянето на кои клони трябва да бъдат отрязани и кои не.