Skip to content

All posts by admin - 3. page

Предимствата в изучаване на немски език

Изучаването на всеки един чужд език дава множество възможности. Сред най-популярните езици изпъква немският. Какво е добре да имаме предвид, когато се решим на този избор и с какви алтернативи за научаването му излиза на предни позиции:

Немският език е масово използван в Европа. На него се говори в много страни по света. Статистиките показват, че немският е майчин език на 83 милиона хора от Германия, а наред с това се използва от още около 10 държави. Той е вторият най-популярен език в Япония и Европа след  английския и трети сред системно преподаваните чужди езици в училищни езикови школи.

Германия е една от най-мощните в икономически план страни, а това предопределя и така голямото разпространение на езика. Страната изнася всякакви стоки за над – 900 милиарда долара, като масово сред продуктите й присъстват автомобили, машини, фармацевтични продукти и домакински уреди. След Германия се нарежда Швейцария  по най-използван и говорим немски език. Тя е друга страна високи стандарти на живот, известна по света.

Наред с тези съпоставки и факти, за всеки решил да изучава немски език е добре да направи една съпоставка. Разширените бизнес възможности дават неограничени полза за изява; разпространение и популяризиране на всеки един бизнес и разширяване на познанствата и връзките с международни партньори.

По други данни става видно и, че немският е език предпочитан масово и за изучаване в САЩ.

Тук може да учите английски.

А тук и други езици:

курсове по немски език

курсове по френски език

курсове по италиански език

курсове по испански език

английски език